Frivillig arbeid i utlandet. Frivillig i Thailand og Sørøst-Asia

Frivillig arbeid, frivillig undervisning Thailand med en prisvinnende veldedighet, OpenmindProjects

Volunteers since 2002
500 💛

Reis og lær som frivillig i utlandet. Frivillig arbeid i Thailand, i Sørøst-Asia, i skoler, landsbyer, fjell, hav og byer.

 

Frivillig arbeid i Thailand, Asia. Inspirer, undervis i engelsk, IT, digital og andre ferdigheter

  • Inspirer, bygg opp selvtillit, lær elevene å lære på nettet, morsommere, mer effektivt enn utenatundervisning.

  • Frivillig arbeid i utlandet handler om å hjelpe andre og deg selv. En frivillig tur gir mer enn en vanlig tur så meld deg frivillig med OpenmindProjects i Thailand, Laos, Kambodsja eller Nepal.

Hvem hjelper vi?

Vi hjelper barn, migranter, minoriteter og funksjonshemmede i Thailand och Laos. De fleste går på fattige landsbyskoler. Vi hjelper dem og de vil at du som frivillig skal komme og hjelpe dem.

 

Hvem er vi?

OpenmindProjects er en non-profit, ideell organisasjon, NGO, Non Government Organization, og med en skandinav som medgründer. Vi tror at utdanning er den beste måten å bekjempe fattigdom på. Vi tror på å lære å lære! Vi bygger broer mellom land og generasjoner. Vi snakker både svensk, engelsk, thai, lao og litt til.

 

Hvem er du

Er du i arbeid, pensjonist, familie eller student? Alle er velkommen til å jobbe frivillig hos oss i Thailand, Laos, Kambodsja, Nepal. Norske frivillige er velkomne og snakker alltid godt engelsk og er gode på IT. Frivillige barn er viktige! De inspirerer de lokale barna og er derfor velkommen gratis!

 

Finn ditt frivillige prosjekt med OpenmindProjects.

Kontakt oss.

Søke om for mer informasjon. Spør oss om ditt frivillige arbeid. Vi kan selvfølgelig snakke via Google, Zoom, WhatsApp eller e-post.

Alle velkommen!

Du kan jobbe frivillig hos oss som student, arbeider, med familien din eller som pensjonist.

 

Er du i arbeid, studerer, familie eller pensjonist? Alle er velkommen som frivillige.

Frivillig i utlandet, Asia, Thailand

Vær frivillig med OpenmindProjects.

Landsbybarn, migranter, minoriteter går på fattige skoler. Vi og du hjelper dem sammen. OpenmindProjects er en ideell organisasjon, NGO, Non Government Organisation. Vi snakker både svensk, engelsk, thai, engelsk, lao og litt til.

Hvordan kan du hjelpe som frivillig?

Inspirer og undervis

Inspirer og lær våre landsbybarn, flyktninger, funksjonshemmede engelsk, IT og digitale ferdigheter, om klima og mat, om verden!

Inspirer, gi dem selvtillit i aktiviteter, som er mye morsommere og mer effektive enn utenatundervisning!

Bidra til aktiv og morsom læring. Vi hjelper deg før du ankommer og når du er der. Vis også skolebarna hvordan og hva de kan lære på nett, ikke minst om verden utenfor landsbyen.

Frivillig arbeid i utlandet handler om å hjelpe andre, men en dugnadstur gir deg også mye.

Engelsk er viktig

Både for å lære og for å få en bedre jobb. Du kan hjelpe som frivillig!

Internett og digitale ferdigheter er viktig

Både for å lære mer og for deg selv og for å få en bedre jobb.

Du finner mer informasjon på engelsk på siden vår.

Du er alltid velkommen til å spørre oss!

Frivillige inspirerer og bidrar til aktiv og morsom læring.

Onsite Volunteer Application Form
Online Volunteer Application Form
Internship Application Form

Frivillig arbeid i utlandet, finn ditt frivillige prosjekt med OpenmindProjects.

Lær engelsk, IT, digitale ferdigheter.

Er du i arbeid, pensjonist, familie eller student? Alle er velkommen til en like interessant og givende frivillighetstid i Thailand, Laos, Kambodsja, Nepal.

Dine frivillighetsmuligheter i utlandet med OpenmindProjects. Vi jobber med utdanning og som frivillig kan du bidra mye!

Våre frivillige og givere trengs

Vær frivillig i utlandet, undervis i engelsk og digitale ferdigheter i Thailand, Laos, Kambodsja og Nepal

Frivillig arbeid i utlandet, finn ditt frivillige prosjekt med OpenmindProjects.Lær engelsk, IT, digitale ferdigheter.Er du i arbeid, pensjonist, familie eller student? Alle er velkommen til en like interessant og givende frivillighetstid i Thailand, Laos, Kambodsja, Nepal.Dine frivillighetsmuligheter i utlandet med OpenmindProjects. Vi jobber med utdanning og som frivillig kan du bidra mye!

Over 45 000 thailandske skolebarn droppet ut av skolen under Covid.
Mange flere gikk glipp av studiene da skolene ble stengt. Meld deg frivillig til å hjelpe
dem. Kontakt oss, snakk med oss, for mer informasjon. Snakk med en annen frivillig.

Support over 60 field Projects

We providing supports and free training to local communities, villages and national parks. Invited and trained over 2,500 international volunteers to join our fields projects since 2002.

Free learning Camps

We've arranged over 80 Learning Camps for some 3,000 children.

Free Learning Center

We providing scholarships and hosted more than 600 teenagers from Laos, Thailand Cambodia and Myanmar at our Center since 2004.

Kontakt oss for å be om råd, informasjon eller for å snakke med en annen frivillig.

  • Våre frivillige underviser i engelsk og IT, snakker om verden, miljøet med ungdom på skolene og på leirene våre.
  • Er du IT-kyndig, hjelp oss med å utvikle og undervise i programmering eller grafisk design!
  • Andre hjelper oss med sosiale medier.
  • Hjelp oss med pengeinnsamling, så viktig for en ideell organisasjon!

HVORDAN DU KAN HJELPE

Donere

Ditt bidrag er et bidrag til de mindre heldige.

DONATE TODAY

Your donation helps educate village and migrant children and their parents for better opportunities and a better life!
DONATE NOW

HJELP OSS SOM FRIVILLIG

Del din energi, tid, kunnskap og ferdigheter med dine nye venner i Sørøst-Asia.

Frivillig i Asia - Thailand, Laos, Kambodsja og Nepal

Meld deg frivillig til å undervise i engelsk, digitale IT-ferdigheter, eller støtte lokale gründere, landsbykvinner og fattige funksjonshemmede ungdommer.
Registrer dej gratis

Samarbeid med oss

Samarbeid for endring, bedre muligheter for landsbybarn, ungdom, migranter og funksjonshemmede..

PARTNER MED OSS

Vi jobber med lokale folk, internasjonale frivillige og frivillige organisasjoner, sponsorer og støttespillere for å spre budskapet vårt og styrke mennesker i Sørøst-Asia. Bli med oss på denne reisen mot bærekraftsmålene innen 2030..
BLI MED OSS

LAOS

Frivillige i Laos tilbyr verdifull hjelp til yngre og eldre Lao-folk til å finne en vei ut av fattigdom.

FRIVILLIG I LAOS

Hjelp landsbyboere med å lære engelsk for å være vertskap for økoturister. Hjelp landsbyboere med å bruke IT og internett for å promotere landsbyen deres for å tiltrekke seg økoturister for en ekstra inntekt..
LÆRE MER

CAMBODIA

Utdanning er nøkkelen til endring og likeverd. Som frivillig i Kambodsja kan du gjøre din innvirkning!

FRIVILLIG I KAMBODIA

OpenmindProjects støtter et landsby- og samfunnsprosjekt i Kambodsja. Frivillige lærer engelsk og noen ganger IT til små smilende barn på landsbyskoler som ikke har en engelsklærer.
LÆRE MER

NEPAL

Nepal er et av de fattigste landene i verden, så som frivillig kan du hjelpe fattige bønder og deres barn og deres natur til et bedre liv og fremtid.

FRIVILLIG I NEPAL

Hjelp landsbyboere og deres barn til en lysere fremtid. Lær barn og/eller voksne. Hjelp dem å lære slik at de en dag kan hjelpe hverandre. Da gjør du en varig innvirkning på livene deres!
LÆRE MER

THAILAND

Som frivillig i Thailand med en lokal NGO vil du oppleve det virkelige Thailand mens du har en innvirkning på folks liv.

FRIVILLIG I THAILAND

Lær engelsk, IT, datakunnskaper, bruk Internett eller støtt lokale gründere, landsbykvinner og økoturismeprosjekter. Hjelp oss med webdesign og annen utvikling.
LÆRE MER

Stories

A True Story​

Message from our alumni James.​

In 2014, I was a camper for the OMP English Camp. The camp went super well, I got to meet many interesting and talented volunteers, also got to make a lot of new friends there. My mind got opened and filled with inspiration, motivation and curiosity in learning English, I.T. and well-living skills.